ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาด

วันที่ 27 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 
              กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายการ โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา
             ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคา ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร.032-389189 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 ในเวลาราชการ
             ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร.032-389189,032-389379/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี