ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Factor Vlll 500 IU Injection(สำหรับ plasma derived)

วันที่ 28 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Factor Vlll 500 IU Injection(สำหรับ plasma derived) จำนวน 420 vial.
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.ratchaburi.go.thและwww.rajburi.orgหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี