ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟ

วันที่ 29 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
                  นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน (กลุ่มที่ 4) โดยว่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ไมน์เว คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด และบริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสะพานลอยข้ามทางรถไฟ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้การจราจรบริเวณจุดตัดมีลักษณะไหลอิสระ (Free Flow) เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุดลดปัญหาอุบัติเหตุและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวงและการขนส่งโดยทางรถไฟเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ดังต่อไปนี้
               1.ทางหลวงหมายเลข 3093 ท่าน้ำสมุทรสงคราม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) ที่ กม.18+200 จัดประชุมในวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศ.พอเพียง เทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
              2.ทางหลวงหมายเลข 3080 ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม ที่ กม.0+100 จัดประชุมในวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
              ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ(การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี