ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย

วันที่ 30 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 204 คน)
 
               สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขเลขที่ 77 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.dlt.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737175 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี