ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 30 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 บ้านนาขุนแสน หมู่ 4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เชิงอนุรักษ์ ตามโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.cdd.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี