ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556

วันที่ 2 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)
 
             นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองพระประแดง กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 ชมขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย ,20 ฝีพาย ,เรือยาวประเพณี,และเรือมาด ณ ลำน้ำเจ้าพระยาหน้าเมืองพระประแดง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง กำหนดรับสมัครการแข่งขันเรือยาว ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2556 กำหนดรับสมัครการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน -7 ตุลาคม 2556 ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง (ชั้น 4) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี