ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประสงค์จะรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำเดือนกันยายน 2556

วันที่ 2 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 
           นายวุฒิชัย ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ จัดฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า,แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ ประจำเดือนกันยายน 2556 ดังนี้ 1.หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.หมวดวิชาช่างไฟฟ้า 3.หมวดวิชาช่างโลหะ 4.หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ 5.หมวดวิชาขับรถยนต์ 6.หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ 7.หมวดวิชาคหกรรม 8.หมวดวิชาทั่วไป
         การฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มีหอพัก(ชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน ยกเว้นผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพกองอาชีพฯ แล้ว หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ 6 ชั่วโมง
        แผนกโรงงานในอารักษ์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเข้าเป็นแรงงานตัดเย็บ รายได้ดีและมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี
       ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ กองแผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ อาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02-3548615 ต่อ 284,285 หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.032-323392/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี