ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2556 ครั้งที่ 2

วันที่ 3 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
            นายพิชัย ธิตินวทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "OTOP ภูมิปัญญา ทวารวดี ปี 2556 ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี READY to ASEAN” ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2556 ระยะเวลา 6 วัน ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มจังหวัด เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี