ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิริราชเชิญร่วมใจเป็นผู้ให้ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันมหิดล

วันที่ 4 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
           รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล วันสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย ออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก จะมีการรณรงค์ครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ร่วมกับศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ และเซ็นทรัลลาดพร้าว ,การจัดรายการเฉลิมพระเกียรติทาง ททบ.5 วันที่ 21 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 22.30-00.20 น. และเชิญร่วมบริจาคในรายการ โทร.02-2702233(100 คู่สาย) พร้อมสอบถามปัญหาสุขภาพ โดยแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โทร.02-2785959(20 คู่สาย) สำหรับวันมหิดล 24 กันยายน 2556 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเปิดรับบริจาคช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30-11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เวลา 09.00-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง จากพระราชปณิธานสู่อนาคตแพทยศาสตร์ศึกษาไทย และเวลา 10.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2
         ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศล ร่วมสานต่อพระราชปณิธาน ด้วยการเป็นผู้ให้ แก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช บริจาคโดยตรงที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โทร.02-4197658-60,02-4197688 หรือบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์ สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร.02-4197646-8/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี