ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการทหารช่างจัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 
              พลตรี สถาพร สีมาสุรรักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงวางรากฐานกิจการของเหล่าทหารช่าง กิจการการรถไฟ กิจการธนาคารออมสิน กิจการสื่อสารและไปรษณีย์โทรเลข ตลอดจนกิจการโรตารีในประเทศไทย ให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ กรมการทหารช่างกำหนดกระทำพิธีวางพวงมาลา ในวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี