ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
             นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดี
           จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดราชบุรี ได้งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน 2556 พร้อมกับจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เท่าที่สามารถจะหาได้ปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตท้องที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนสืบไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี