ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
                จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Treadmill จำนวน 1 เครื่อง
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี