ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 249 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ประมูลด้วยการยื่นซองปิดผนึกเสนอราคา ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
            กำหนดยื่นซองในวันที่ 19 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
           ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการขายทอดตลาดได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 33 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337932 ได้ทุกวันในวันเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2556/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี