ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 2(สรุปผลการศึกษา)

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
           นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและสำรวจเพื่อออกแบบงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟ ที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์น้อยกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน(กลุ่มที่ 4)
          เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 2(สรุปผลการศึกษา)ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาออกแบบ และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แนวทางในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี