ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปา

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 
              การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปา โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ ถนนเกาะหลัก บริเวณ สี่แยกเพชรเกษม ถึงสามแยกถนนสุขใจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ 2,165,000.- บาท บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560.-บาท (ค่าเอกสาร 8,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 560.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ ในเวลา 8.30-15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ กสท.บ้านโป่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี