ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ พร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้ดี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับทดแทนของเดิมซึ่งชำรุด ของหน่วยซักฟอก โรงพยาบาลราชบุรี
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 และ 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี