ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 5(เพิ่มเติม)

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 5(เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลราชบุรี ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 723,000 บาท (เงินเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 และ 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี