ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาว่าจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
          จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 และ 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี