ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่ 2)

วันที่ 10 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกรวย จำนวน 1 รายการ 
             -รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ สำหรับติดตั้งเครื่อง ULV จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
              กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี