ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
กรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มอก.20-2543 , มอก.24-2548 จำนวน 4 รายการ โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโครงการฝายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 ถนนสถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-511317 ,081-3501039 โทรสาร 034-514085 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 13 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-612877 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.thโดยตรง หรือผ่าน www.gprocurement.go.th////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี