ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง

วันที่ 13 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 317 คน)
 
             นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยแขวงการทางราชบุรี ได้ว่าจ้างทำการปรับปรุงทางหลวงต่อไปนี้ 1.ทางหลวงหมายเลข 4 (0302)ตอน คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.99+900-กม. 100+200 ในพื้นที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทะนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลา 180 วัน 2.ทางหลวงหมายเลข 4 (0302) ตอน คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.93+078- กม. 93+422 ในพื้นที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดโกศลสถาปัตย์ เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 120 วัน 3.ทางหลวงหมายเลข 4 (0301) ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง ระหว่าง กม.68+575-กม.68+925 ในพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทะนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลา 180 วัน ในการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แขวงการทางราชบุรี จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี