ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร ของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ จังหวัดราชบุรี ตามแบบแปลนของกรมราชทัณฑ์ ณ ท้องที่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมฟังคำชี้แจงรายละเอียด วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 15.00 น. ณ สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ จังหวัดราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทาง www.gprocuremant.go.th///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี