ข่าวประชาสัมพันธ์
การค้าภายในจังหวัดราชบุรีจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า

วันที่ 18 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 
                นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ การค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้บริโภค กรมการค้าภายในจึงจัดให้มีการดำเนินการเชื่อมโยงการจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้าในทุกจังหวัด ระยะเวลาต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556
              สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า(ไข่คละ) ในราคาฟองละ 3.30 บาท แผงละ 99 บาท ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ (ตรงข้ามที่ดินจังหวัด) ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยเริ่มจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี