ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ และปิดทองพระหัตถ์

วันที่ 19 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
              นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน 2008 จัดโครงการจัดสร้างรูปเคารพพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิม โดยจัดให้มีพิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ ปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 5-14 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี การอัญเชิญพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี-สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.45 น. และพิธีเททอง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 17.30 น.
              ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบ และปิดทองพระหัตถ์ ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี