ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา URSODEOXYCHOLIC ACID 250 MG.CAPSULES

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา URSODEOXYCHOLIC ACID 250 MG.CAPSULES จำนวน 50,000 แคปซูล กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี