ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2556

วันที่ 26 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
             นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดังนี้
             วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอน คอสเมติค จำกัด
            วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี
            วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี
            วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด
            วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทกระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด
            วันที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดประสาทสิทธิ์
            วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทร.032-338300 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี