ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคนหางานเพื่อจัดส่งไปทำงานในไต้หวัน

วันที่ 27 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
             นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อจัดส่งไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้าง บริษัท ฟอร์โมซา พลาสติค กรุ๊ป จำกัด จำนวน 2 ตำแหน่ง 34 อัตรา ดังนี้
           1.ช่างเชื่อม จำนวน 14 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมระดับ 3G ด้านการเชื่อมทำอุปกรณ์ด้านโรงกลั่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
           2.ช่างประกอบ จำนวน 20 อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี มีประสบการณ์ด้านการเชื่อม ทำอุปกรณ์ด้านโรงกลั่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ค่าจ้าง 21,500 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,345 บาท
           เงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้างงาน 1-3 ปี คนหางาน รับผิดชอบค่าที่พักและค่าอาหาร 1,800 เหรียญไต้หวันต่อเดือน นายจ้างรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใบถิ่นที่อยู่และค่าตรวจสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปสำหรับผู้ที่ไปทำงานกับนายจ้างเป็นครั้งแรกและเที่ยวกลับหากทำงานครบสัญญาจ้าง นายจ้างมีเงินรางวัลการทำงานดีเด่นและมีเงินโบนัส 3 เทศกาล
            การสอบคัดเลือก คัดเลือกโดยการทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ ตามสถานที่ได้ดังนี้
            วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น
            วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
            วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ สถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเกริกไทยพัฒนาฝีมือกรุงเทพมหานคร
            ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจ่ายค่าทดสอบฝีมือไม่เกินคนละ 500 บาท
            ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เลขที่ 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-322261-2 หรือสำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร.02-2451034 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง www.overseas.doe.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี