ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 27 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
           นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา การบรรยายธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 27 รูป การแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ การทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล เนื่องในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ ครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วันที่ 3 ตุลาคม 2556) ทรงเป็นพระสังฆราช ลำดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีพระชันษายืนยาวที่สุดแห่งการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทย
          ขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี