ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเจเล่าซินเฮงตั๊ว(ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ราชบุรีจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2556

วันที่ 30 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 559 คน)
 
                นายนพสิทธิ์ เห็นธนทรัพย์ ประธานโรงเจเล่าซินเฮงตั๊ว (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ราชบุรี เปิดเผยว่า โรงเจเล่าซินเฮงตั๊ว(ศาลเจ้าพ่อกวนอู)ราชบุรี กำหนดจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 4-14 ตุลาคม 2556 ณ โรงเจเล่าซินเฮงตั๊ว(ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยโรงเจจัดให้มีอาหารเจบริการแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านตลอดเทศกาลงานกินเจ สำหรับผู้ที่จะร่วมพิธีตามต่าง ๆ ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม
                ขอเชิญตั้งโต๊ะสักการะบูชาองค์ฮุกโจ้ว(เจ) ระหว่างวันที่ขบวนแห่เคลื่อนผ่านในวันที่ 12 ตุลาคม 2556 เส้นทางที่ขบวนแห่เคลื่อนผ่านตั้งแต่แยกตระการมอเตอร์ โรงเรียนสุริยวงศ์ ถนนอัมรินทร์ และเคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่โรงเจ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี