ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมถ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องบริการ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อาคาร 3) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337039 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี