ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมคลินิกฟ้าใส (ชั้นล่างอาคารพัสดุ) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี