ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตึกอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี