ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวณภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

วันที่ 20 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวณภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ตามรายการดังนี้ - เข็มเจาะเลือด (Blood Lancet) 200 ชิ้น /1 กล่อง จำนวน 1,800 กล่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี