ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

วันที่ 18 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
                สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์สำรวจ
                1.แถบวัดระยะ ทำด้วยสแตนเลส
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
                2.เครื่องสำรองไฟ รุ่น SZ 501
                3.พริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON MP 228
                4.พริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON MG 5170
                5.พริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANON MG 4970
                ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำรวจและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การประมูลขายทอดตลาด จะดำเนินการขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาโดยให้ผู้ประมูลเสนอราคาด้วยวาจา
                 กำหนดดูครุภัณฑ์ที่จะประมูลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. การประมูลขายกำหนดจะดำเนินการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เลขที่ 162 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                ผู้ที่สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่1 ราชบุรี ในวันและเวลาราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 / นายกวินทัต สบายใจ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี