ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมแอร์และเฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 3(ครั้งที่ 2)

วันที่ 19 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
                   จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างซ่อมแซมแอร์และฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 งาน
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยพร้อมกัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 เวลา 10.00 น. และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ก่อสร้าง
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธารามและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300 ต่อ 640 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดทางเว็ปต์ไซต์กรมบัญชีกลางหรือทาง www.Photharam.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี