ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจัดซื้อสาร PACL จำนวน 275,500 กิโลกรัม

วันที่ 20 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
               การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 "กปภ.ข.3” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสาร PACL จำนวน 275,500 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
              1.สาร PACL จำนวน 275,500 กิโลกรัม
              กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 10.30 น.
             ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,070.- บาท (ค่าเอกสาร 1,000.- บาท) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 70.- บาท ) ได้ที่งานการเงิน 21 พฤศจิกายน 2556 (เวลา 9.00-15.00 น.) หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี