ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 20 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
                ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ น้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จำนวน 4,000 ชุด
                กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hpc4.anamai.moph.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310368 ต่อ 2265 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี