ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณชุมชนตลาดบางสะพานน้อย ม.4

วันที่ 20 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณชุมชนตลาดบางสะพานน้อย ม.4 ตำบลบางสะพาน ตำบลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน (ครั้งที่ 2) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.- บาท ค่าแบบ 5,000.- บาท ภาษี 350.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี