ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

วันที่ 26 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการส่วนกลาง ของโรงพยาบาลราชบุรี
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ /นายกวินทัต สบายใจ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี