ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น

วันที่ 27 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น จำนวน 13 คน เป็นเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลโพธาราม
               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 032-355300-9 ต่อ 640 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด ทาง www.photraram.com/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี