ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนน รพช.คลองมะเดื่อ แยกโรงเรียนดอนไก่ดี หมู่4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

วันที่ 28 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 164 คน)
 
                   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนน รพช.คลองมะเดื่อ แยกโรงเรียนดอนไก่ดี หมู่4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคาของงานก่อสร้างในการปนระมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเข้าคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น.
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 8,560 บาท (ค่าเอกสาร 8,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 560 บาท) ได้ที่การเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคาในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ กสท.บ้านโป่ง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี