ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

วันที่ 28 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ตามรายการดังนี้ Blood lancet กล่อง 200 ชิ้น จำนวน 900 กล่อง
                   กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231*0761-4 ในวันและเวลาราชการ /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี