ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้ออาหารปลาดุกใหญ่ 300 ถุง, อาการปลากินพืช 300 ถุง

วันที่ 28 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
               กรมประมงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออาหารปลาดุกใหญ่ 300 ถุง, อาการปลากินพืช 300 ถุง ตามรายการดังนี้ อาหารปลาดุกใหญ่ 300 ถุง,อาหารปลากินพืช 300 ถุง จำนวน 1 รายการ
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี 78 หมู่2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี 78 หมู่2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fisheries.go.th/sf-ratburi/web2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-228007 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี