ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 22 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี