ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวกสอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ ดังนี้ Lpratopium Br 0.25 mg.+ Fenoterol HBr 0.5 mg./ml จำนวน 11,327 ขวด lnhalation Solution 20 ml กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี