ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 6 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
                  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2557 ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จำนวน 1 รายการ ดังนี้
                  - จ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
                  กำหนดวันรับเอกสารสอบราคา วันที่ 4-13 ธันวาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 09.00-16.00 น.
                  ยื่นซองสอบราคา วันที 16 ธันวาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 11.00 – 11.30 น.
                  เปิดซองพิจารณาผล วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 13.00-16.00 น.
                  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 09.00 น.
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรีฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3273-7367 และ 0-3273-7337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชกการ /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี