ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

วันที่ 9 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก. ราชบุรี) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดังรายการต่อไปนี้
              1.โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว
              2.เก้าอี้ประชุม จำนวน 6 ตัว
              3.โต๊ะพิมพ์ดีด จำนวน 1 ตัว
              4.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
              5.เครื่อง GPS ยี่ห้อ GAMIN จำนวน 1 เครื่อง
              6.เครื่องรับส่งวิทยุ ยี่ห้อ ERICSON GE รุ่น MON66RAM จำนวน 3 ตัว
              7.เทปเหล็กวัดระยะ ยี่ห้อ YOMAYO ยาว 50 เมตร จำนวน 1 สัน
              8.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
              9.เครื่อง PC SERVER แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
            10.SOFT WARE จำนวน 1 ตัว 11.เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
            12.เครื่องสำรองไฟ UPS 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
            13.เครื่องพิมพ์ EPSON ALL-in one TX 121 จำนวน 1 เครื่อง
            14.โต๊ะเอนกประสงค์ 75/18/0 จำนวน 2 ตัว
            15.เต็นท์เอนกประสงค์พับเก็บได้ ขนาด 3x3 จำนวน 5 เต็นท์
            16.เก้าอี้สำนักงานมีแขนมีข้อ จำนวน 2 ตัว
            ผู้สนใจจะเสนอราคารายการดังกล่าวให้ติดต่อสอบถาม และลงชื่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 41 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-337755 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันดูพัสดุที่จะขายในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30-10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี กำหนดขายพัสดุดังกล่าว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 41 ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-337755 /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี