ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alpha 40,000 IU/ml. Injection

วันที่ 9 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alpha 40,000 IU/ml. Injection จำนวน 264 Syringe
              กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.raiburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 327916 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี