ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) จำนวน 13 รายการ

วันที่ 9 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
                จังหวัดราชุบรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม) จำนวน 13 รายการ ดังนี้
                 1.เข็มฟันเบอร์ 27 0.4 มม. ยาว 21 มม. จำนวน 320 กล่อง/100 อัน
                 2.เข็มฟันเบอร์ 27 0.4 มม. ยาว 30 มม. จำนวน 280 กล่อง/100 อัน
                 3.หัวขูดหินน้ำลาย P10 จำนวน 150 หัว
                 4.หลอดดูดน้ำลาย จำนวน 520 ถุง/100 อัน
                 5.Amalgam cap (1 spill) จำนวน 30 กล่อง/500 cap
                 6. Amalgam cap (2 spill) จำนวน 20 กล่อง/500 cap
                 7.ยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม จำนวน 750 กล่อง/50 หลอด
                 8.วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน light cure จำนวน 760 มิลลิลิตร
                 9.กรดกัด จำนวน 1,600 มิลลิลิตร
               10.วัสดุพิมพ์ปาก จำนวน 200 ถุง (450 กรัม)
               11.ฟลูออไรด์วานิช จำนวน 2,300 มิลลิลิตร
               12.หัวกรอฟันทรงกระบอก จำนวน 600 อัน
               13.หัวหรอฟันทรงกลม จำนวน 600 อัน
               กำหนดยื่นซองสอบราคาพร้อมตัวอย่างเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่เสนอ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2256 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ เลขหมาย 0 3235 5300 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ www.photharam.com / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี