ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเสื้อกันหนาว

วันที่ 9 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
              เรือนจำกลางเขาบินมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวสำหรับผู้ต้องขัง ตามรายการ ดังนี้ เสื้อกันหนาว จำนวน 759 ตัว
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ เรือนจำกลางเขาบิน 229 หมู่ที่ 6 ตำบลนำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางเขาบิน 229 หมู่ที่ 6 ตำบลนำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3273 5471 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี